วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5.1 ขั้นตอนการศึกษาดูงาน

5.1 ขั้นตอนการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
1. สำรวจความต้องการของสมาชิกในห้อง เกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน ซึงสมาชิก ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  มีมติตกลงไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้บริษัทศิรินครทัวร์ เป็นบริษัทจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
4. ทำหนังสือเดินทาง
5. ศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school  ประเทศมาเลเซีย                
6. ศึกษางานประเทศสิงคโปร์            
                      


                                                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น